Akkreditering av laboratoriene

19.01.2024Versjon 0.2

Avdeling for medisinsk mikrobiologi HMR er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 15189 «Medisinske laboratorier – Krav til kvalitet og kompetanse». Akkrediteringen gjelder begge våre seksjoner, Mikrobiologi Molde og Mikrobiologi Ålesund.

Det meste av våre analyser er akkreditert , omfang av akkreditering fremgår av akkrediteringsdokumentet

 

Akkrediteringen er gitt av Norsk akkreditering 18.12.2023 . Norsk akkreditering påser ved jevnlige revisjoner at akkrediteringsbetingelsene oppfylles.

 

 

 

 

  • Gå til avsnitt
  • Lukk