Pasienter fra sykehus i utlandet (MRSA osv.)

15.05.2024Versjon 1.2

Innledning 

Pasienter som nylig har vært på sykehus i utlandet skal ofte undersøkes for antibiotikaresistente bakterier. Under følger Haukeland sykehus sine retningslinjer for undersøkelse og isolering av disse pasienten under sykehusoppholdet per 10.02.20.

 

Videre vises det til smittevernsrutinene som kontinuerlig blir oppdatert i EK: Smittevern HUS.

Praktisk håndtering 

Utlandet er i denne sammenheng definert som utenfor Norden.

 

For pasienter som er innlagt > 8 timer eller operert på sykehus i utlandet siste 12 måneder gjelder følgende

  • Prøver fra svelg, nese, lyske, sår, katetre o.l. skal taes så snart som mulig. Disse undersøkes for MRSA (dyrkning + hurtigtest), VRE og ESBL.
  • Dersom mulig venter pasienten på prøvesvar hjemme.
  • Dersom pasienten må innlegges:

1) Direkte overført fra sykehus i utlandet: Isoleres med dråpesmitteregime til negativt dyrkningssvar på samtlige prøver (2-3 dager).

2) Ikke direkte overført fra sykehus i utlandet: Isoleres med dråpesmitteregime til svar på MRSA hurtigtest er negativt (< 24 t).