Steroider og adjuvans til perifere nerveblokader

27.03.2023Versjon 0.7Forfatter: Elin Strandenes

Dexmedetomidine (Dexdor) 

Kan settes perineuralt for å forlenge varigheten av blokaden.

Generell doseringsanbefaling: 0,3- 0,5 mcg/kg.

Til unge friske med god indikasjon: doseøkning opp til 1 mcg/kg, max 100mcg.

Unngås til pasienter med alvorlig OSAS eller andre tilstander der sedasjon kan være uheldig og til Diabetes Mellitus med diabetisk neuropati.

 

Unngås rutinemessig til blokader i underex, brukes der kun ved god indikasjon.

 

Pasienten må gis tilstrekkelig informasjon om effekt av blokade i en ekstremitet (spesielt motorblokade og smerter når blokaden slipper).

 

Informasjon om at dexmedetomidin er brukt noteres på "Beskjed til sengepost" (Postoperativ kurve) i tillegg til at det noteres på Anestesikurven der blokadeanleggelsen beskrives og nevnes også på "Time-out" som info til operatør.

Momenter som må vurderes ved bruk av dexmedetomidine perineuralt 

Alder: vurdere dosereduksjon. Årsak: sedasjon.

Brukes ikke på hoftebruddspasienter.

Tidspunkt for hjemreise og evt behov for vurdering av nevrologisk status før utskrivelse.

Ved bruk i u ex: tilstrebe at langvarig blokade ikke er til hinder for mobilisering.

Vurdere dosereduksjon ved blokader helt perifert, ex i u arm der man har behov for lavt volum lokalanestesi.

Ved behov for 2 blokader: vurdere hvilken som trenger lengst effekt og prioritere dexmedetomidine på den.

Dexametason og Dexavit(IV) 

Ved vår seksjon velger vi generelt å gi Dexametason systemisk fremfor perineuralt.

 

Dosering:

Dexametason po: 0,25mg/kg, max 24 mg (gis som premedikasjon på sengepost).

Unngås ved Insulinavhengig DM. Dosereduksjon ved DM type 2 (ikke insulinavhenigig): max 10 mg.

Dexavit/Dexagalen IV: 0,1-0,2mg/kg, max 20 mg (gis IV like etter ankomst SOP, 60-90 min før knivtid start hvis Dexametason po ikke er gitt)

 

Unntak: Insulinavhengig DM. Dosereduksjon DM type 2 (ikke insulinavhengig): max 8 mg. Unngå å gi til pasienter som får nullet SGLT2-hemmer preop.

 

Hvis et inngrep utsettes etter at pre er gitt gis Dexametason helst ikke mer enn to dager på rad, dvs at man unnlater å gi steroider hvis inngrepet utsettes for andre gang.

 

Dexavit/Dexagalen:

Kan gis ufortynnet eller kan tynnes ut i NaCl eller Glucose 5%.

IV injeksjon: over 3-5 minutter.

IV infusjon: Over 15 - 20 minutter.

Holdbarhet fortynnet løsning: 12 timer i romtemperatur. 24 timer i kjøleskap.

Rask injeksjon kan gi umiddelbare brekninger og i sjeldne tilfeller sirkulatorisk kollaps, samt irritasjon av perineum.

Kan gi irritasjon av mageslimhinne, hypertoni og hyperglykemi.

 

Dexagalen kan inneholde Propylenglykol og bør ikke brukes til små barn.

 

Dexavit inneholder iflg produsent, ikke konserveringsmidler og er godkjent for perineuralt bruk (brukes ikke rutinemessig hos oss).

 

Omregning (dose-ekv): 0,75mg Dexametason = 5 mg Prednisolon/Prednison = 20mg Solu Cortef

 

Indikasjoner for po/IV Dexametason/Dexavit til ortopediske pasienter 

Hofte-, kne- og skulderproteser, scolioser, ryggfiksasjoner, radiusfracturer, artrodeser, kileosteotomier og generelt kirurgi i bein som forventes å være smertefull postoperativt.

Referanser 

  • A pharmacodynamic evaluation of desmedetomidine as an additive drug to ropivacaine for peripheral nerve blockade. M Keplinger et al. EJA 2015
  • Evidence basis for using perineural dexmedetomidine to enhance the quality of brachial plexus nerve blocks: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. L Vorobeichik et al. BJA 2017.
  • Systemic dexmedetomidine is not as efficient as peruneural desmedetomidine in prolonging an ulnar block JH Andersen et al, RAPM 2019
  • Regional anaesthesia, diabetic neuropathy and dexmedetomidine: neurotoxic combination? P.Link and CM Brummett BJA 2019