Analyser

Mycoplasma genitalium DNA

11.05.2021Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om genital Mycoplasma infeksjon (aktuell infeksjon, screening eller smitteoppsporing).
  • Før terminasjon av svangerskap, eller andre prosedyrer som bryter cervikalbarrieren.
  • Kontroll etter behandling (tidligst tre uker etter påbegynt behandling).

Prøvemateriale 

Penselprøve fra

Urethrasekret (menn)

Cervixsekret

Vaginalsekret

Halssekret

Analsekret

Abscessinnhold

Konjunktivalsekret

Urin uten tilsetning:

15-20 ml førstestråleurin tatt >1 time etter forrige vannlating.

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)