Analyser

JC virus DNA

  Sendeprøve: OUS, rikshospitalet
08.08.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om progressiv multifokal nevroencefalopati (PML)
  • Mistanke om JC virus‐mediert nefropati hos nyretransplanterte

Prøvemateriale 

Hjerne biopsi/autopsisteril prøvebeholder eller på virus transportmedium.

Nyre biopsi/autopsi steril prøvebeholder eller på virus transportmedium.

 

For spinalvæske og plasma, se: JC virus DNA kvantitering.

Rekvirering  

OUS, rikshospitalet: Bruk papirrekvisisjon.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av JC virus DNA ved hjelp av in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Påvist/ Ikke påvist/ Inkonklusiv.

Svartid 

1-5 dager.

Tolkning 

Der JC virus DNA påvises blir funnet vurdert av lege.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.