Blæreskanning / -kateterisering av operasjonspasienter

21.03.2022Versjon 0.2Forfatter: Frode Fjellanger (avdelingsoverlege anestesi). Godkjent Kjetil Nerhus

Generelt 

Å sikre:
* Parameter for diurese
* Reduksjon av rutinemessig innleggelse av permanent kateter
* Unngåelse av urinretensjon/strekk på urinblæren

Samtlige operasjonspasienter må ha tømt urinblæren innenfor de siste 10 minutter, før de kommer til anestesiavdelingens innledning. I tillegg oppfordres de på anestesiavdelingens innledning å tømme blæren umiddelbart før de tas inn til operasjon.

Indikasjoner 

Indikasjon for preoperativ innleggelse av permanent kateter:

* Åpne ryggoperasjoner

* Hofteproteser
* Estimert lang knivtid ( > 2 timer), eller forventet større blødning, angitt av operatør.
* Plan om epidural (EDA) som postoperativ analgesi-metode
* Indikasjon for kateter vurdert preoperativt av anestesilege eller operatør.

På innledningen før operasjon: 

Toalettbesøk før innkjøring operasjonsstuen.
Dersom indikasjon for urinkateter (se over), legges permanent kateter på innledningen, anestesi (unntak: ved åpne ryggoperasjoner legges permanent kateter på operasjonsstuen).

Postoperativt 

Postoperativt
* Pasienter < 18 år: Skannes og eventuelt kateteriseres på operasjonsstuen
* Pasienter > 18 år: Skannes og eventuelt kateteriseres på postoperativ enhet, men ved operasjonstid over 2,5 timer gjøres dette på operasjonsstuen.

På Postoperativ enhet:
Tilstreb spontan vannlating. Hvis pasienten ikke har lagt inn permanent kateter: Blære skannes ved ankomst PO, og for hver 2. time, eller hyppigere dersom pasient føler press.
Dersom > 600 ml (eller lavere ved tissetrang), utføres engangskateterisering. Vurdér innleggelse av permanent kateter dersom det er behov for mer enn 2 engangskateteriseringer.

På sengepost:
Skanne urinblæren ved ankomst Sengepost, og for hver 2. time inntil normal blærefunksjon. Dersom > 600 ml i blæren (eller tissetrang), følg pasient på toalett dersom mulig, alternativt får pasient late vannet på kolbe/bekken, hvis ikke dette fungerer, utfør engangskateterisering. Permanent kateter innlegges ved 3. engangskateterisering.

 

Etter seponering av permanente urinveiskatetre på post:
Hvis ikke tisset 5 timer etter seponering, skann. Dersom urinvolum > 600 ml: engangskateteriser. Re-innlegg permanent kateter hvis det er behov for mer enn 3 engangskateteriseringer. Vurder videre henvisning til urologisk avdeling (atonisk blære, annen patologi).

UVI:
Ved mistanke om UVI (temp >38, dysuri, økt miksjonsfrekvens, urgency, suprapubiske smerter, svie ved vannlating): ta urinprøve til mikroskopi og dyrkning. Risiko for UVI øker ved inneliggende urinveiskatetre (5-10 % pr dag kateter ligger inne).

Avvik 

Dersom blærescanning viser > 800 ml meldes dette i avvikssystemet.
I disse tilfeller varsler postoperativ personale til sengeavdelingene. Dagen etter det kirurgiske inngrepet skal det da måles resturin. Hvis denne er < 200 ml og vannlatningen kommet greit i gang, trenger pasienten ikke ytterligere oppfølgning. I motsatt fall kontaktes pasientansvarlig ortoped. Alt dokumenteres.

Referanser 

* Balderi et al, Minerva anestesiol, 2010: Urinary retention after total hip and knee arthroplasty

* Hollman et al, Orthopedics 2015: Risk factors for ppostoperative urinary retention in men undergoing total hip arthroplasty.

* Joelsson-Alm et al, Scand J Urol Nephrol 2009: Perioperative bladder distension: a prospective study.

* Bjerregaard et al, Anesthesiology 2016: Postoperative Urinary Catheterization Thresholds of 500 versus 800 ml after Fast-track Total Hip and Knee Arthroplasty: A Randomized, Open-label, Controlled Trial.

* Miller et al, J Bone Joint Surg Am 2013: Spinal anesthesia: should everyone receive a urinary catheter?: a randomized, prospective study of patients undergoing total hip arthroplasty

* Tischler et al, J. Arthroplasty 2015;Urinary Retention is Rare After Total Joint Arthroplasty When Using Opioid-Free Regional Anesthesia.

* Huang et al, J. Arthroplasty 2014; General Anesthesia: To catheterize or Not? A Prospective Randomized Controlled Study of Patients Undergoing Total Knee Arthroplasty.
Pasient behandling 02 Perioperativ pasientbehandling