Analyser

Treponema pallidum IgM

  Sendeprøve: St.Olav hospital
23.06.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

  • Del av supplerende testing ved reaktivt primærtestresultat
  • Ved oppfølging av små barn ved mistanke om kongenitt syfilis

 

Se Treponema pallidum (Syfilis).

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum 200 µL.

Undersøkelsesprinsipp 

Syfilis ELISA IgM testen er en semikvalitativ ELISA-test som påviser spesifikke IgM antistoffer mot Treponema pallidum i humant serum og plasma.

Utførende laboratorium 

St.Olav

Svar 

Negativ /Gråsone / Positiv

Svartid 

1-7 virkedager.

Tolkning 

Resultatene vurderes og tolkes av lege. Det gis en samlet vurdering av resultatene i alle de serologiske syfilisanalysene.