Humerusfraktur - Diafysær

20.09.2021Versjon 1.3Forfatter: Vera Halvorsen og Anders Grønseth

Klinikk 

Sjelden fraktur, ofte åpenbar feilstilling, hevelse og smerter. Betydelig remodelleringspotensiale.

 

Hos de minste barna må en ha i mente mistanke om barnemishandling. Kontrollér distal sirkulasjon og nervefunksjon.

Diagnostikk 

Rtg. overarm i 2 plan, ev. inkludert skulder og albue.

Ledsagende skader 

Neurovaskulær skade, fremfor alt n. radialis ved midt-diafysære frakturer.

Behandling 

Akseptabel feilstilling

  • Varus angulering < 20-30º
  • Apex anterior bowing < 20º
  • Rotasjonsfeilstilling < 15º
  • Forkortning < 2 cm

 

Behandlingen er i hovedsak konservativ. U-laske i 2-3 uker før Collar ‘n’ cuff. (U-lasken fra axille til laterale del av skulderen). Ortose hos de eldste barna.

 

Indikasjon operativ behandling

  • Åpen fraktur, komminutt fraktur med stor diastase
  • Multitraume
  • Neurovaskulær skade

 

Operativ behandling

  • Intramedullær nagling med elastiske nagler (TEN). Bruk retrograd teknikk distalt mot proksimalt, ulnart og radialt.
  • Plateosteosyntese tidvis ved nevrovaskulær skade.

Komplikasjoner 

Sjeldne. Eventuelt mindre funksjonstap, neurovaskulær skade (n. radialis), malunion og nonunion.

Etterbehandling og kontroll 

Kontroll med rtg. etter 1 uke og ved eventuell påsettelse av cullar ‘n‘ cuff eller ortose. Deretter ktr. 6 og ca 10 uker etter skaden. Det er sjelden behov for fysioterapi.