Deltilbud 1: Medtronic MiniMed 780G

07.03.2022Versjon 0.6Forfatter: Marianne Høglund, Tore Julsrud Berg

Bakgrunn 

DELTILBUD 1: MEDTRONIC MiniMed 780G

Insulinpumpesystem med CGM der systemet kan regulere insulintilførselen

 

 

 

 

ÅRSKOSTNAD PR. PASIENT

Estimert ca. kr 50 480. Dette er et kostbart system. Det er spesielt infusjonssettet MiniMed Mio Advanced som utgjør prisforskjellen mellom Deltilbud 1 og Deltilbud 2. Hvis infusjonssettet til MiniMed 640G brukes er ikke dette et særlig dyrere alternativ enn 640G

 

HVORDAN FUNGERER DET

Dette er en insulin pumpe med kontinuerlig vevsglukosemåler der insulintilførselen blir styrt automatisk basert på sensorverdiene, en såkalt hybrid closed loop pumpe. Insulintilførselen blir styrt basert på en PID algoritme. Den øker og minker insulintilførselen basert på CGM verdiene med trender og historikk fra de siste 6-14 dagene med insulindoseringshistorikk. Hvert døgn beregnes hvilke sikkerhetsparametre (minimum basaldose= Umin og maksimum basaldose=Umax) som skal gjelde. Den vurderer hvert 5.minutt om det er behov for autokorrigering. Autokorrigering kan gis hvert 5.minutt om det er behov for dette. Den gir ekstra bolusdoser dersom max basal dose (Umax) er gitt og glukose er over 6,7. Hvor aggressivt den korrigerer er avhengig av om det er identifisert et måltid eller ikke, mengde aktivt insulin og trenden. Den har en algoritme som gjenkjenner om det er inntatt et måltid som ikke er lagt inn i pumpen.

Brukeren må fortsatt selv aktivere bolusdoser til måltidene ved å legge inn antall gram karbohydrater i boluskalkulatoren i pumpen. Pumpen har en veldig forbedret algoritme sammenlignet med MiniMed 670G.

Systemet krever å bli kjent med brukeren over minst to dager, før den går over i automodus. I automodus får ikke brukeren noen fast basal dose, men systemet gjør en vurdering av situasjonen hvert 5. minutt og gir en «bolus» etter det. Det kan føre til at det gis svært varierende mengder insulin gjennom dagen og helt ulike totalmengder fra dag til dag. Brukeren skal ikke selv trenge å korrigere høye eller lave verdier lenger, men overlate det til systemet.

Guardian sensor 3 må kalibreres 2-3 ganger daglig, men den nye Guardian sensor 4 er kalibreringsfri.

Sensor har en 7 dagers varighet. Sender varer 1 år (må lades).

Automodus avbrytes hvis man ikke har kalibrert 2 ganger daglig (Guardian 3), dersom max levering i over 7 timer), minimum levering i over 3-6 timer, hvis man ikke har målt blodsukker når man blir bedt om det eller det er tap av CGM data over 30 minutter.

Data kan lastes ned i «Carelink»

I automodus kan man justere på karbohydratfaktor, aktiv insulintid og behandlingsmål.

 • Behandlingsmålet er valgfritt og man kan velge mellom 5,5, 6,1 og 6,7 mmol/l.
 • For enkelte kan et midlertidmål på 8,3 mmol/l i forbindelse med fysisk aktivitet være fornuftig.
 • Aktiv insulintid kan stilles inn mellom 2 og 4 timer. De fleste starter med 3 timer.

Leveres med Accu-Chec Guide Link blodsukkerapparat, som måler og overfører blodsukkerverdiene trådløst til pumpen.

Bluetooth som kommuniserer med MiniMed Mobil app der man kan se mengde insulin levert og glukoseverdiene(blant annet aktuell glukosemåling, glukosetrend, tid i målområdet og gjennomsnittlig glukoseverdi). Man kan få varsel på mobilen hvis man går høyt eller lavt.

CareLink Connect app der du kan velge og dele sensorverdiene med opptil 5 følgere.

 

TIPS:

https://youtu.be/-7v89EH8fb4  Komme i gang med  Minimed 780G
https://youtu.be/GOmOAMSDDYA Pumpens oppstartsveiviser
https://youtu.be/dmpPvTdv9hE Varselinnstillinger og valgfrie påminnelser
https://youtu.be/BmehLjrnxGk Oppsett av bolus wizard
https://youtu.be/vWN9WMlRtac Starte opp og stoppe bolus i manuell modus
https://youtu.be/mNnbHNc9IYo  Stille inn basaldoser
https://youtu.be/5AtijqmWssg Stoppe all insulintilførsel
https://youtu.be/GEiBEIz00Vg Fylle reservoar og slangesett
https://youtu.be/rq3B4sbkSZI Dine oppgaver når systemet er i bruk
https://youtu.be/aypNNZNTmyc Varsler og alarmer
https://youtu.be/gOQopvAHPsY SmartGuard-teknologien
https://youtu.be/2pRYa0wB0Oc Bolus i SmartGuard
https://youtu.be/m4yIU1cjtEE Midlertidig mål i SmartGuard
https://youtu.be/Sz2Q9vaypp8 Bli værende i SmartGuard

 

 FORDELER

 • «Hybrid closed loop» system som automatisk styrer insulintilførselen basert på CGM verdiene mellom måltidene og på natten.
 • «Hybrid closed loop» kan igjen gi bedre nattesøvn til de som tidligere har stått opp om natten for å måle og korrigere.
 • Automatisk stopp funksjon FØR lave vevsglukoseverdier kan forhindre alvorlige hypoglykemier.
 • Har en algoritme som lærer av erfaringer og justerer insulintilførsel basert på dette. Pasienten og behandler kan kun justere på karbohydratfaktor, aktiv insulintid og målglukose.
 • MiniMed Mobil appen gir en fin oversikt over både over her og nå situasjonen og glukosereguleringen over tid.
 • CareLink Connect app gir mulighet for å dele verdier med andre. Man kan også linke til sykehuspoliklinikken via appen.
 • Pumpen har oppdaterbart software.

 

MULIGE ULEMPER:

 • Sensoren er noe vanskelig å sette på i forhold til andre sensorer. Komplisert prosedyre med mye taping.
 • Kostbart system.

 

KRAV FOR BRUK. HVEM EGNER DETTE SYSTEMET SEG FOR

 • Må bruke over 8 E/døgn og under 250E pr. døgn.
 • Alder over 7 år
 • Antall gram karbohydrater må oppgis til boluskalkulatoren i pumpen til hvert måltid.
 • Brukeren må tørre å overlate styringen til systemet.
 • Kan egne seg for brukere som har svært varierende insulinbehov gjennom døgnet.
 • Pasienter som ikke når behandlingsmålene med annet utstyr.
 • Pasienter med svært varierende insulinbehov gjennom natten.
 • Pasienter med gjentatte alvorlige hypoglykemier.
 • Pasienter som i stor grad er avhengig av andre for å ha kontroll på̊ sin diabetes.
 • Pasienter med svært svingende blodsukker som vedvarer etter at andre årsaker er utelukket. Svært svingende blodsukker defineres som blodsukkersvingninger som medfører redusert funksjon i dagliglivet. Man bør dokumentere funksjonsnedsettelsen og hva som er gjort av tiltak for å hindre svingende blodsukker.
 • Pasienter med vedvarende HbA1c >70 mmol/mol (8,5 %) eller jevnt, høyt blodsukker til tross for intensivert oppfølging.

 

NØYAKTIGHET

(https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/dia.2017.0087)

 

Vevsglukose (mmol/L)

Andel målinger innenfor

+ 20% ved Guardian 4 med ingen kalibreringer
Andel målinger innenfor
+ 20% ved 3-4 kalibreringer pr. dag med Guardian 3
< 3,9   93,8%
3,9-10   92,3%
Over 10   94,6%
Hele

88% (arm)

89% (mage)

93,1%
Hele angitt som MARD

arm: 10,64 % i hele målområdet, 12,61 % for området < 3,9 mmol/l

mage: 10,78% i hele målområdet, 14,78 % for området < 3,9 mmol/l

8,7%