Analyser

Soppmikroskopi

13.12.2020Versjon 1.2Forfatter: Cecilie Torp Andersen

Indikasjon for prøvetaking 

Utføres i presumptivt sterilt materiale eller bronkialskyllevæske ved klinisk mistanke om soppinfeksjon. Analysen kan utføres i andre materialer etter vurdering.

Prøvetaking og behandling 

  • Se aktuelt prøvemateriale og problemstilling.
  • Hasteprøver sendes laboratoriet raskest mulig, laboratoriet eller vakthavende lege bør varsles telefonisk.

Undersøkelsesprinsipp 

Calcofluor White mikroskopi.

Calcofluor White binder chitin og cellulose i soppens cellevegg og er en spesifikk soppfarging.

Svar 

Kvalitativt (f.eks. soppelementer påvist/Ikke påvist)

 

I de tilfeller hvor mikroskopifunn skiller mellom gjærsopp og muggsopp kan dette svares ut, evt med beskrivelse av strukturer og tolkning av funn.

Svartid 

1 time - 2 dager.