Anestesi til gynekologisk cancer-laparotomi KKB

13.02.2021Versjon 2.1Forfatter: Elin Bjørnestad

Generelt 

Hensikten med rutinen er å gi retningslinjer for monitorering og beskrive anestesiprosedyre til pasienter som skal til kirurgi for ovarial-, cervix- eller endometriecancer.

Monitorering 

 • SaO2, EKG, invasiv blodtrykksmåling, temp.
 • 2 venefloner (1,3 mm). Event CVK. Ringer acetat infusjon skal være etablert
 • Gassmonitorering

Anestesimetode 

 • Epidural analgesi (Th 9-11)
  • Bolus Marcain 2.5 mg/ml - 8 ml   og fentanyl 0.1mg ml                                 
  • Breiviks blanding - kan også benyttes som bolus om det er kontraindikasjon mot Marcain bolus
 • Generell anestesi                
  • Innledning:
  •           Fentanyl
  •           Propofol ellerThiopenton
  •           Norcuron
  • Vedlikehold:
  •            Propofol eller Sevo/Iso/N2O

Peroperativ væskebehandling 

 • Ringers acetat.
 • NaCl, venofundin, albumin eller blodprodukter på indikasjon