Behandleransvar for generelle kirurgiske tilstander

22.10.2021Versjon 1.0Forfatter: Geir Stray Andreassen

Generelt 

Vedlagt er skriv fra e-Håndboka, oktober 2021, vedrørende behandler- og pleieansvar ved generelle kirurgiske tilstander.