Analyser

Morbillivirus IgG

24.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

  • Immunitets-/vaksinasjonsstatus
  • Mistanke om aktuell sykdom

Ved mistanke om aktuell sykdom bør også Morbillivirus IgM i serum eller EDTA-plasma og morbilli PCR (nukleinsyrepåvigning) i spytt rekvireres.

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Undersøkelsesprinsipp 

Serologi

Utførende laboratorium 

Molde

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

Lokale variasjoner kan forekomme.