Laserkirurgi

31.01.2021Versjon 1.1Forfatter: Mukund Kuwelker

Generelt 

Laser (Light amplification by stimulated emission of radiation) benyttes i to former: CO2-laser og YAG-laser (ytrium-aluminium-garnet). Førstnevnte brukes til ØNH-kirurgi, sistnevnte til behandling av lungetumorer. Laser Jet-kateter må ikke brukes ved YAG-laser. Ellers er det er ingen anestesiologiske forskjeller mellom dem. For begge gjelder at laser representerer brann- og eksplosjonsfare brukt sammen med både O2 og N2O, og at laser kan utvikle giftige gasser ved brann i plast- og gummimateriale. Laser bærer høy energi som kan gi utilsiktede vevskader.

Beskyttelsestiltak - pasient og personale 

Merk døren til operasjonsstuen med varselskilt og bruk spesialsug for laserrøyk. Beskytt pasientens øyne/ansikt med kompresser fuktet i NaCl, dekk pas. tenner med hexalite ved skopier.   Personalet skal bruke beskyttelsesbriller og laser-munnbind.  Pussbekken og 50 mL sprøyte skal være fylt med vann og umiddelbart tilgjengelig på stue før behandlingsstart.

Ved brann i tuben 

  • Ekstuber umiddelbart og legg tuben under vann.
  • Skyll med vann i brannområdet.
  • Kontinuer anestesi og maskeventiler med 100% O2.
  • reintuber
  • Vurder skadeomfang og videre behandlingsopplegg i samråd med kirurg.

Luftvei 

Inngrepet gjøres enten i intubasjonsnarkose eller med jetventilasjon.  Ved intubasjonsnarkose kan man enten bruke vanlig tube eller lasertube med spesialbehandlet overflate, armering og dobbelt cuff.  Kfr. alltid med kirurg.  Fyll proximale cuff med opptil 5 mL og distale med 4,5 mL NaCl 9mg/ml.  Vær oppmerksom på at lasertube har større ytre diameter i forhold til vanlig tube i samme størrelse.  Lasertuber gir ikke 100 % beskyttelse mot brannutvikling i tuben.

Anestesi 

Ved jetventilasjon skal TIVA brukes. Unngå alltid lystgass.  FiO2 bør være < 0,3.  Orienter kirurg hvis det er nødvendig å gå høyere.  O2-flush-knappen på anestesiapparatet må ikke brukes under laserbehandling. Pas. må ligge helt stille da bevegelse kan føre til at laserstrålen forskyves vekk fra operasjonsområdet. Pasienten bør få muskelrelaksantium.