Analyser

Respiratorisk syncytialt virus (RSV) RNA Hurtigtest

16.09.2022Versjon 0.3

Indikasjon 

Viktig: Bruk av Respiratorisk syncytialt virus (RSV) RNA (ordinær test) er ALLTID hovedregel

 

Hurtigtest er kostbar og skal kun benyttes for pasineter innlagt ved barneavdelingen i Kristiansund der et raskt svar har direkte konsekvens for (OG/ELLER):

  • Isolasjon/pasientlogistikk
  • Valg av behandling
  • Videre utredning (differensialdiagnostikk)

Oppbevaring og forsendelse 

Rask levering påkrevet.

Utførende laboratorium 

Akuttmottak i Kristiansund

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

Ca 45 minutter fra mottatt prøve til ferdig svar ut. På kveld/natt må det påregnes noe lengre svartid.

Merknader 

Siden hurtigtestene utføres i ulike kombinasjonskit, vil det av og til kunne rapporteres svar på ytterligere analyser utover det som er rekvirert.