Psykiatrisk tilsyn

26.05.2020Versjon 0.1

Indikasjon 

  • Råd angående pasienter som har kjent psykiatrisk sykdom eller hvor det foreligger mistanke om alvorlig psykiatrisk sykdom
  • Vurdering av suicidalitet
  • Vurdering av aktiv psykose
  • Planlegging av videre psykiatrisk oppfølging

Kontaktinformasjon 

  • Henvises til psykiatrisk konsult
    • Tilsynsforespørsel i DIPS sendes til PS Hau PSO Konsult Tilsyn
    • Ved ønske om tilstedeværelse av psyk.konsult på traumevisitt, kan sekretær kontaktes på telefon 974595  etter kl. 08:30