Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Norovirus RNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
  Sendeprøve: NS-EN ISO15189:2012, TEST227
05.12.2023Versjon 1.5Forfatter: Ingvild Klundby, Elisabeth Toverud Landaas, Andreas LindGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-30

Indikasjon for prøvetaking 

Mistenkt norovirusinfeksjon ved gastroenteritt med symptomvarighet inntil 3 dager hos barn og immunfriske voksne.

Viktig:

  • PCR anbefales ikke brukt rutinemessig for å vurdere smittefare og behov for evt. isolasjon i dagene etter symptomfrihet
  • Norovirus-PCR kan påvise selv meget små mengder virus-RNA etter avsluttet sykdom, selv om smittefaren er minimal
  • Ved utbrudd med Norovirus, er det tilstrekkelig å ta prøve av noen få av de som er syke
  • Isolasjon og senere oppheving av isolasjon gjøres på bakgrunn av klinikk, og ikke ved kontroll av avføringsprøver

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

 

Husk å angi sykdomsvarighet/tid siden smitteeksponering.

Prøvetaking og behandling 

Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved 2 - 25ºC.

Det er ingen krav til transporttid.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av norovirus RNA med in-house sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist / Ikke påvist.

Svartid 

1-2 virkedager.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.