Autopsimateriale

10.04.2024Versjon 1.1

Prøvetakingsutstyr 

Steril universalcontainer
Steril universalcontainer

Prøvetaking 

  • Prøvematerialet sendes i en steril beholder uten tilsetning.
  • Hvis prøven er liten, anbefales det å legge den i litt sterilt saltvann for å forhindre uttørking.
  • Prøver mottatt i formalinløsning egner seg ikke for dyrkning eller PCR-undersøkelse. Avdeling for patologi har egen ekstraksjonsprosedyre for formalinfiksert materiale.

Forsendelse 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.