Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Toxoplasma gondii IgG aviditet

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
05.06.2023Versjon 1.2Forfatter: Elisabeth Toverud Landaas, Grete Birkeland Kro

Indikasjon for prøvetaking 

Tidsbestemmelse av smittetidspunkt for toxoplasmainfeksjon hos gravide eller andre personer der det er viktig å vite smittetidspunktet.

Utføres bare ved påvist toxoplasma IgM OG IgG.

 

Se Toxoplasma gondii.

Prøvemateriale 

Serum.

Minimum 20 μL.

Rekvirering  

Toxoplasma referanseundersøkelse kan rekvireres på papirrekvisisjon av andre laboratorier som har fått utslag på sine toxoplasma primærtester. Toxoplasma gondii aviditet rekvireres av lege på Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS, Rikshospitalet etter samlet vurdering av toxoplasma IgG og toxoplasma IgM.

 

Opplysninger om termindato er essensielt for vurderingen hos gravide.

Undersøkelsesprinsipp 

Manuell immunenzymatisk analyse (EIA).

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Lav- / Grense- / Høy aviditetsindeks.

I tillegg oppgis tallverdi for indeks.

Svartid 

1 - 8 virkedager.

Tolkning 

Normalt stiger aviditetsindeks med tiden etter smittetidspunktet, slik at lav indeks tyder på kort tid siden smitte og høy indeks tyder på lang tid siden smitte.

De samlede resultater av antistoffanalyser og aviditetsanalyse tolkes av lege. Smittetidspunkt og evt anbefalt oppfølging angis i svaret.

 

Indeks Aviditet nivå
< 0,4 Lav aviditet
0,4 - < 0,5 Grenseverdi
≥ 0,5 Høy aviditet

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.