Analyser

Hepatitt B virus DNA (kvalitativ)

11.04.2024Versjon 1.1

Indikasjon for prøvetaking 

Kun til undersøkelse av celler og vev fra donor for å redusere mulighet for smitteoverføring til mottager, jmf. lovdata Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev .

 

Send også samtidig tatt prøve til serologi.

Prøvemateriale 

EDTA-plasma.

 

Analysevolum

Minimum 1 mL.

Rekvirering 

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av HBV DNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

 

Analyseplattform: cobas 6800 (Roche).

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

7-14 dager.

Tolkning 

Prøvesvar for PCR og serologi vurderes samlet.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.