Analyser

Borrelia DNA

10.04.2024Versjon 1.1Forfatter: Andreas Lind

Indikasjon for prøvetaking 

  • Leddvæske/ synovialbiopsi ved mistanke om borreliaartritt og i hudbiopsi ved mistanke om acrodermatitis chronica atrophicans (ACA).
  • Spinalvæske, spesielt hos barn ved mistanke om nevroborreliose.
  • Borrelia DNA i biopsi fra annet vev enn hud/synovia utføres etter avtale.
  • Undersøkelse i fullblod kan være aktuelt hos immunsupprimerte med vedvarende infeksjonssymptomer.

 

For screening, se Borrelia

Prøvemateriale 

  • Leddvæske: Sterilt glass uten tilsetning
  • Hudbiopsi ved atypisk utslett (Stansebiopsi fra hudutslett til Borrelia PCR bør tas fra randsonen) og synovialbiopsi ved artritt. Sterilt rør med isotont saltvann eller på Sigma Transwab.

 

Minimumsvolum:
  • Biopsi 4mm
  • Leddvæske og spinalvæske: >0,5mL

Prøvehåndtering og forsendelse 

Videresendes utførende laboratorium.

 

  • Oppbevares i kjøleskap.
  • Forsendelse ved romtemperatur.

 

Holdbarhet Leddvæsker, spinalvæsker og biopsier: < 3 døgn. Prøven må sendes til laboratoriet raskest mulig.

Undersøkelsesprinsipp 

In house real time PCR for direkte påvisning av DNA.

Utførende laboratorium 

Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.

Svar 

Påvist / Ikke påvist.

Svartid 

Utføres én gang ukentlig.

Tolkning 

Tolkning basert på oppgitte kliniske opplysninger.

Nyttige lenker 

For mer informasjon om diagnostikk, se Flåttsenterets hjemmesider