Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Dyrkning av intravasale kateterprøver

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
13.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Karianne Wiger Gammelsrud, Fredrik MüllerGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-13

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om kateterinfeksjon fra intravasalt kateter.

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

Prøvetaking og behandling 

Oppbevaring og forsendelse 

Transporteres til mikrobiologisk avdeling så raskt som mulig.

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriologisk dyrkning evt. med tillegg soppdyrkning.

Utførende laboratorium 

  • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål
  • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Relevante bakteriefunn rapporteres med mengdeangivelse og resistensbestemmelse.

Svartid 

Negative svar: 2 dager.

Svartid for positive resultater vil variere.

Tolkning 

Klinisk relevans av eventuelle funn vurderes ut fra identifikasjon og mengde vekst for å angi om funnet mest sannsynlig skyldes kolonisering eller infeksjon.

Merknader 

Ved signifikant vekst fra kateterspiss og infeksjonstegn hos pasienten er det aktuelt å ta blodkulturer, helst fra en perifer vene. Eventuelt kan det tas blodkultur gjennom kateter og perifer vene.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.