Forord

01.12.2022Versjon 1.8

Generelt 

Vi har hatt som mål å lage en manual som kan brukes aktivt rett før og under traumemottak, med beslutningsalgoritmer og instruksjonsvideoer. Dette er en lokalt tilpasset traumemanual, og det å ha vår egen traumemanual skal være en motivasjon for å tenke gjennnom og nedfelle retningslinjer for alle forhold rundt traumepasienten på Haukeland universitetssykehus. Innholdet revideres kontinuerlig.

 

Bergen, desember 2022

 

Thomas Geisner