Parenteral ernæring - barn

29.03.2017Versjon 1.0

Generelt 

Parenteral ernæring av barn byr på mange utfordringer, ikke minst dersom dette skal gjennomføres over lengre tid. Venøs tilgang er da et viktig moment som ikke tas opp til nærmere diskusjon her.

 

Barn er anabole (i vekst) og har som sådan et langt høyere basalbehov en f.eks. voksne. Det er ikke lett å finne gode data på behovet for ernæring hos syke barn, da evidens kun foreligger fra små serier av barn.

Energibehov 

Er først og fremst avhengig av alder og vekt. Det enkleste er å bruke estimat på BMR (Basal metabolic rate) i kcal/døgn, REE (hvile-energiforbruket) regnes vanligvis som BMR + 10%, og barn på intensiv kan gis BMR + 20-25%. Formlene under kan brukes til å regne BMR i kcal/24t (Shofield 1985):

 

Alder Gutt Jente
0-3 år (Vekt x 59,48) - 30,33 (Vekt x 58,29) - 30,33
3-10 år (Vekt x 22,7) + 505 (Vekt x 20,3) + 486
10-18 år (Vekt x 13,4) + 693 (Vekt x 17,7) + 659

 

Tabell for parenteral energibehov hos barn (fra ESPEN guidelines, se ref)

Alder i år Kcal/kg/kroppsvekt/døgn
Pre-term 110-120
0-1 90-100
1-7 75-90
7-12 60-75
12-18 0-60

Hvor mye energi som karbohydrat? 

Karbohydratbehovet er stort, først og fremst pga økt cerebralt behov:

 • 1 år: ca 10 g / kg/ døgn
 • 5 år: ca 7 g / kg/ døgn
 • Ungdom: ca 3 g / kg / døgn
 • Voksne: ca 1,5 g / kg / døgn

 

Derfor anbefales ofte glukose på 6-12 g/kg/døgn (< 5 år, mest hos de < 1 år), 3-6 g/kg/døgn (6-11 år) og 2-4 g/kg/døgn (> 12 år). Ut over dette kan energi gis som fett og/eller mer karbohydrat. Husk at det er en grense for hvor mye karbohydrat som kan oksyderes (øvre grense hos barn er 15-18 g/kg/døgn)!

Fettemulsjoner 

Fett må gis for å forhindre mangel på essesielle fettsyrer, samt for å dekke deler av enegrgiforbruket. Tradisjonelt har en brukt LCT løsninger (som Intralipid®). I økende grad brukes MCT løsninger, samt oliven- og fiskeolje baserte emulsjoner. Både intensiv og BUK har derfor tatt i bruk SMOF-lipid® til barn.

 

Anbefalt døgndose ligger fra 0,5 - 4 g fett/kg/døgn, og kontroll av triglycerider i serum anbefales spesielt hvis høye doser gis. Brukes en emulsjon på 200 mg/ml vil dette si fra 2,5 - 20 ml/kg/døgn.

Hvor mye protein/aminosyrer? 

I 6,25 g protein/aminosyrer er det ca 1 g Nitrogen.

 

Vanligvis anbefales 2,5 g protein/aminosyrer per kg/døgn hvilket tilsvarer ca 0,4 gN/kg/døgn. De fleste lar ikke dette inngå i energiregnskapet. Proteininntak er høyprioritet ved TPN hos barn, og ved "konflikter" (eks ved væskerestriksjon) prioriteres proteininntak fremfor energibehov!

 

Vaminolac® er en spesial aminosyreløsning beregnet til små barn (< 1 år) som fortsatt får morsmelk. Hos eldre barn kan eksempelvis Glavamin® brukes, noe som også sikrer inntak av glutamin.

Tillegg 

 • Spormetaller: Pediatrace 1 ml/kg/døgn til 15 kg, deretter 15 ml/døgn
 • Vitaminer: Vitalipid Infant: > 2,5 kg tom 10 år: 10 ml/døgn
 • Vitaminer: Soluvit: 1 ml/kg opp til 10 kg, deretter 10 ml/døgn
 • Kalsium og fosfat: 1-2 mmol/kg/døgn
 • Kalium: 1-1,5 mmol/kg/døgn

Storpose 

OliClinomel N6-900E® kan også brukes til TPN hos barn. 75 ml/kg/døgn (1-5 år) og 60 ml/kg/døgn (6-11 år) dekker relativt godt behovet. Det tilføres imidlertid ikke glutamin med dette regimet, og fett gies som LCT/MCT fett.

Referanser 

 1. Nutritional support for critically ill children: Cohrane library 2016
 2. www.onlinelibrary.wiley.com
 3. www.espen.info/documents