Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Blastomyces dermatitidis antistoff

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
  Sendeprøve: Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
12.04.2024Versjon 1.0

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om infeksjon med Blastomyces dermatididis - spesielt lungeinfeksjon eller hudlesjoner.

Prøvemateriale 

Serum uten gel.

Minimum prøvevolum 250 μL.

Oppbevaring og forsendelse 

  • Prøven kan oppbevares inntil 72 timer ved 2-8 °C.
  • Ved behov for oppbevaring > 72 timer må serum fryses ved -20oC.

Undersøkelsesprinsipp 

Spesifikt antistoff påvises ved binding til Blastomyces dermatitidis antigen.

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist / Ikke påvist)

Svartid 

1-2 virkedager.

 

Lokale variasjoner kan forekomme.

Tolkning 

Ved positivt funn

Antistoff mot blastomycose kan påvises i ca. 80% av dyrknings positive tilfeller. Påvisning av antistoff indikerer aktiv sykdom eller nylig gjennomgått infeksjon.

Merknader 

Antistoffer dannes 3-6 uker etter eksponering. Immunsupprimerte pasienter kan mangle evne til å danne påvisbart antistoff.