Analyser

Mycobacterium tuberculosis rifampicin- og isoniazidresistens

12.06.2024Versjon 2.0

Indikasjon for prøvetaking 

Utføres ved positiv M. tuberculosis kompleks DNA på innsendt prøve. Se også Mykobakterier.

Prøvemateriale 

  • Luftveisprøver (Ekspektorat, Bronkialskyllevæske, Indusert sputum, larynxaspirat): Minimum prøvevolum minst 3-5 ml i sterilt beholder uten tilsetning.
  • Ventrikkelaspirat:ca. 10 ml, tilsatt natriumbikarbonat- løsning til ca pH 7 (sjekkes med urinstix).
  • Biopsimateriale, aspirat, Abscess-/pussmateriale, sekret fra overfladisk Sårsekret:Ta så stort volum som mulig i sterilt beholder tilsatt noe sterilt salvann for å hindre uttørring av prøven.
  • Sterile væsker (ascites, pleuravæske, pericardvæske, leddvæske): Ta så mye materiale som mulig i steril beholder uten tilsetning.
  • Spinalvæske: minst 2 ml, helst 5 ml hos voksne.

Prøvetaking og behandling 

  • Bronkialskyllevæske og Indusert sputum er mer velegnet materiale enn Ekspektorat
  • Ventrikkelaspirat anbefales hos pasienter som ikke kan ta sputumprøve (barn, eldre)
  • Luftveisprøver og ventrikkelaspirat bør tas om morgenen, før inntak av mat og drikke
  • Ta helst 3 prøver på 3 ulike dager. Sendes i hver sin beholder i passende transporthylse

Oppbevaring og forsendelse 

Sendes raskest mulig til laboratoriet i passende transporthylse. Prøven oppbevares kjølig før forsendelsen.

Svar 

Påvist / Ikke påvist

Merknader 

åvisning av MTB-kompleks er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A). Se Meldepliktige sykdommer til MSIS