Trident/Corail

16.11.2023Versjon 0.7Forfatter: Christine Røde Brenne, Tanja MarstengGodkjent av: Kari L. Baadstø (avd.sjef operasjon)Godkjent dato: 2022-11-15

Indikasjon 

 • Coxartrose
 • Brukes til pasienter under 60 år
 • Usementert i femur og acetabulum

Leie 

 • Sideleie. Operatør er med under leiring.
 • Støtte mot sakrum og to-punkt støtte mot hoftekammene. Skumplast mellom støtten og pasienten for å minske trykk. Hoften må kunne bøyes ca.90 grader. Underste ben skal ligge rett. Flat pute mellom bena som festes med rem. Nederste arm ut på armbord med øverste arm hvilende på pute. (Skråpute benyttes ved skulderplager, viktig å informere kirurg)
 • Bruk benløfter eller Ex-fix. Ex-fix festes på pas. ryggside i fotenden av bordet. Foten pakkes inn i en "arm", bruk geleoppheng rundt ankel.
 • Benet heises opp, dekk genitalier med 75 x 75 før benet desinfiseres.
 • Ex-fix fjernes før operasjon, eventuelt benløfter fjernes.

Anestesi/lokal 

 • Spinal
 • Marcain 5 mg/ml

Desinfeskjon/dekking 

 • Klorhexidin 5 mg/ml m/farge.
 • Hele hoftepartiet til midt foran og midt bak
 • Rundvaske benet ned til kneet.
 • Ulaken foldes ut slik at man beskytter seg på vei inn til operasjonsbordet. Fest deretter u-laken slik at støttene dekkes bort. Viktig at "u`n" møtes opp mot anestesibøylen slik at man har en hel ramme.
 • Pakk benet inn i Klinidrape 75x75
 • Sammen med kirurg og assistent tres onepice på.
 • Operasjonssykepleier fører hånden inn i trekket der det står merket "grab fot by heel" og tar tak i foten. Kirurg og assistent åpner båndet som holder dekket samlet og fører deretter dekkematerialet oppover. Viktig at dekket blir dyttet godt opp mot lysken i underkant av benet. Beskyttelsen på drapvinduet fjernes og kirugene plasserer vinduet på ønsket sted. Viktig at operasjonssykepleier holder stramt i nedkant av vinduet når dette appliseres. Resten av dekkematerialet henges over anestesibøylen. Ved behov kan en ekstra kliniderm 75x75 festes over støtten.

Klargjøring av stue  

 • Leiringstralle hofte
 • Batteri x 2 stryker
 • Sjekke MTU som diatermi, lampe og sug.
 • Røntgenbildene oppe på Impax
 • Steril vann/ NaCl
 • Klorhexidin 1 mg/ml
 • Klorhexidin 5 mg/ml til vask av hud før applisering av bandasje.

Operasjonsteknikk 

 • Bakre tilgang (posterolateralt snitt).
 • Fascieen incideres over trochanter og spaltes videre
 • Gluteus maximus spaltes stumpt i fiberretning.
 • Setter av m.piriformis skarpt ved innfestingen av trochanter, v/behov.
 • Referansepinne i bekkenet
 • Bakre kapsulotomi før hoften lukseres. Holdetråd.
 • Collum sages over.

 

Acetabulum:

 • Acetabulum prepareres, renskjæring av labrum.
 • Reaming til riktig størrelse i acetabulum. Underreamer
 • Insetting av protese.

 

Femur:

 • Boksmeisel på trochantertoppen
 • Reaming til riktig str.
 • Prøvereponerer med prøvehode og tester stabilitet, benlengde og impingement.
 • Insetting av protese
 • Prøverponerer med prøvehoder
 • Monterer endelig caput og reponerer hoften
 • Skyller rikelig
 • Piriformis syes tilbake mot trochantertoppen
 • Fortløpende fasciesutur
 • Avbrutte subcutane suturer
 • Hudsutur

 

Proteser:

 • Trident består av 2 deler. Acetabular shell (cluster, mulitholed eller trident II) og insert.
 • Kan event bruke MDM kopp (antiluksasjonskopp).
 • Corail femurprotesen finnes med ulike offset

Utstyr fra stuen 

 • Diatermiplate
 • Hansker
 • Vicryl 2-0 stor nål
 • Stratafix

Bandasje 

Mepilex Boarder Post-Op

Plukkekort 

Vare

 

Størrelse

Antall

Lager

Reol

Prod.nummer

Prosedyrepakkehofte

1

Forbrukslager

C 1-2

Operasjonsfrakk

xl, xxl, L

3

Forbrukslager

K-1+2

 

Hofte sagblad 1 Forbrukslager I-4 2108-382-000

Lampehåndtak

 

2

Steriltlager

S

 

NaCl

3 liter

1

Varmeskap bak stue 2

 

Brikker fra sterilenheten 

 • Hofte sårinstrumenter
 • Corail
 • Trident reamere m/instrumenter (44-61mm)
 • Stryker sag/drill

Hvis MDM 

 • MDM brikke

Evt:

 • Trident prøveprotese
 • Trident skrueinstrumenter
 • Trident prøveinserter
 • T-håndtak til revisjon av metall liner på MDM