Analyser

Parainfluensavirus 1,2,3,4 RNA

12.05.2021Versjon 1.5

Indikasjon for prøvetaking 

Luftveisinfeksjon hos barn og immunsupprimerte (symptomvarighet <2 uker).

Prøvemateriale 

Nasopharynxprøve eller Halsprøve i virus transportmedium (feks UTM).

Materiale fra nedre luftveier i steril prøvebeholder.

Rekvirering  

Husk å angi sykdomsvarighet og å opplyse om evt. immunsvekkelse.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av parainfluensavirus 1, 2, 3 og 4 RNA med in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Svartid 

1-3 virkedager.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.