Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Mediaotitt

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
17.02.2022Versjon 0.3Forfatter: Fredrik Müller

Sykdomsbilder 

Akutt otitis media (mellomørebetennelse) er hyppigst hos små barn og kan skyldes luftveisvirus eller bakterier, oftest Streptococcus pneumoniae eller Haemophilus influenzae, sjeldnere Moraxella cattarrhalis eller Streptococcus pyogenes. Viral infeksjon kan disponere for påfølgende bakteriell infeksjon.

 

Kronisk otitis media kan opptre med eller uten kolesteatom (kolesterolholdig avleiring i mellomøret) kombinert med defekt eller perforert trommehinne. Viktige patogene bakterier som ved akutt otitis media, i tillegg kan funn av Staphylococcus aureus tillegges betydning.

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om mediaotitt med smerter i øret, nedsatt hørsel, feber og eventuelt sekresjon fra øregangen ved perforasjon av trommehinnen.

Prøvemateriale 

Sekret fra øregang ved perforert trommehinne.

Nasofarynksprøve

Merknader 

Akutt mediaotitt kan i sjeldne tilfelle kompliseres med mastoiditt, der den bakterielle infeksjonen sprer seg til processus mastoideus (ørebensknuten). Forårsakes hyppigst av Streptococcus pneumoniae eller Haemophilus influenzae.