Hypotyreose

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Norheim/Birkeland


Diagnostikk 

Tenk på diagnosen! Ofte ukarakteristisk klinikk og dermed vanskelig diagnostikk. Husk på

muligheten ved uforklart perikardvæske, low voltage og ved høyt kolesterol.

  • Palpasjon av kjertelen
  • TSH, fT4, aTPO

 

Årsak

Typiske funn

Hormoner Antistoffer

Primær (autoimmun)

hypotyreose

Atrofisk kjertel

TSH

fT4

aTPO++

(hos 90%)

Strålebetinget,

konvensjonell eller

radiojodbehandling

Atrofisk kjertel

(obs sykehistorie)

TSH

fT4

Avghengig av primærsykdom

Hashimoto Struma

TSH

fT4

aTPO+++
Jodmangel

Struma, ofte knuter

TSH

fT4 normal/

Negative/

aTPO+

Sentral hypotyreose

Atrofisk kjertel.

OBS andre tegn til hypofyseskade

TSH /normal

fT4

Negative

 

Ved latent hypotyreose er TSH moderat forhøyet (oftest < 10 mIE/l) og fT4 normal. Dersom slike pasienter også har tyreoidea-antistoffer er det stor sannsynlighet for at de etter hvert utvikler manifest hypotyreose. Hos person med latent hypotyreose, positiv aTPO og symptomer, bør man overveie å starte behandling med tyroksin (Levaxin).

Behandling 

Hos eldre eller hjertesyke forsiktig start: Levaxin 25 µg x 1/2–1, hver/annenhver dag, og langsom opptrapping, med 3-4 ukers mellomrom.

 

Obs. utvikling av angina, hjerteinfarkt og hjertesvikt. Da må hjertet undersøkes og Levaxin-dosen økes langsommere.

 

Yngre og friskere personer gis Levaxin 25-50 µg x 1 i 2–3 uker, deretter 50-100 µg daglig. Videre opptrapping med 3–4 ukers mellomrom. Vedlikeholdsdose er i gjennomsnitt 130 µg/d (100-200 µg/d). Ved primær hypotyreose styres behandlingen etter TSH.

 

OBS – TSH er upålitelig det første året etter kraftig hypotyreose, da hypofysen har vært lenge overstimulert. Da må fT4 brukes ved monitorering av behandlingen.

 

Hos pasient på stabil tyroksinbehandling anbefales TSH-verdi mellom 0,5 og 1,5 mIE/l (2,0 hos eldre).

 

Ved sentral hypotyreose (hypofysesvikt) styres behandlingen etter fT4, som bør ligge i øvre del av normal området.

Myksødemkoma 

Meget sjelden tilstand. Behandles med Levaxin 25-50 µg x på sonde. Økende doser etter hvert. Levotyroxin-Na (Nycomed) er p.t. ikke tilgjengelig. Alternativt kan syntetisk T3 (Liothyronin) gis - ca. 40 µg daglig. T3 har raskere innsettende effekt enn T4. I langtidsbehandling skal Levaxin alltid brukes.

 

Se egne retningslinjer E-Håndbok OUS for behandling av Myksødemkoma.