Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

JC virus DNA

13.09.2022Versjon 1.1Forfatter: Grete A.Birkeland Kro

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om progressiv multifokal nevroencefalopati (PML)
  • Mistanke om JC virus‐mediert nefropati hos nyretransplanterte

Prøvemateriale 

Hjerne biopsi/autopsisteril prøvebeholder eller på virus transportmedium.

Nyre biopsi/autopsi steril prøvebeholder eller på virus transportmedium.

 

For spinalvæske og plasma, se: JC virus DNA kvantitering.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av JC virus DNA ved hjelp av in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Påvist/ Ikke påvist/ Inkonklusiv.

Svartid 

1-5 dager.

Tolkning 

Der JC virus DNA påvises blir funnet vurdert av lege.

Merknader 

Fra 13.9.22 er analysen forbedret med omlegging til WHO standard for kvantitering. Resultatet gis nå ut i internasjonale enheter (IU)/ml i stedet for kopier/ml. Tidligere deteksjonsgrense var 110 kopier/ml. Ny deteksjonsgrense er 100 IU/ml. 

Av tekniske årsaker knyttet til visning i journal- og laboratoriedatasystemet vil også tidligere utførte BK-virus analyser få ny enhet, selv om disse er analysert med kopier/ml. 

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.