Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Adenovirus DNA (fæces)

02.08.2022Versjon 1.1Forfatter: Kristine Schiøtz, Veselka DimovaGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2022-08-02

Indikasjon for prøvetaking 

Gastroenteritt hos barn og immunsvekkede pasienter.

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

For rekvirenter uten tilgang til elektronisk rekvirering, se Rekvisjoner

Oppbevaring og forsendelse 

Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved 2 - 25°C.

Det er ingen krav til transporttid.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av adenovirus DNA ved hjelp av sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål.

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Svartid 

1-2 virkedager.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.