Måling av tilførte glukokortikoider

05.09.2018Versjon 0.1Forfatter: Per Medbøe Thorsby, Anders P Jørgensen

Indikasjon 

Det er mulig å få målt tilførte glukokortikoidmedikamenter med LC-MSMS for å avklare om  medikamenter er årsak til lavt målt kortisol eller symptomatisk cushing syndrom.

Praktisk gjennomføring 

Vanlig serumprøve sendes til et hormonlaboratorium med aktuell problemstilling, ønsker man svar på samtidig kortisol rekvireres dette også. Følgende virkestoffer kan detekteres: prednison, prednisolon, dexametason, betametason, fludrocortison, triamcinolon, metylprednisolon.

 

Man vil få svar på om aktuelt virkestoff er tilstede eller ikke.