Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Treponema pallidum TPPA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
13.01.2023Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

  • Brukes som supplerende/bekreftende test ved reaktivt primærtestresultat.

 

Se Treponema pallidum (Syfilis).

Prøvemateriale 

Minimum prøvevolum: 25 uL.

Rekvirering  

Rekvireres av lege ved Enhet for serologi, Ullevål.

Undersøkelsesprinsipp 

IMMUTREP TPPA er en hemagglutinasjonstest som påviser spesifikke antistoffer mot Treponema pallidum i serum eller spinalvæske.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativ / Positiv

Konsentrasjonen av antistoff i positive prøver bestemmes i en "semikvantitativ" seriefortynningsanalyse.

Svartid 

1-4 virkedager.

Tolkning 

Resultatene vurderes og tolkes av lege. Det gis en samlet vurdering av resultatene i alle de serologiske syfilisanalysene.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.