Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Treponema pallidum antistoff (syfilis) (TPLA)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: NS-EN ISO15189:2012, TEST227
20.06.2024Versjon 1.5Forfatter: Veselka Dimova, Silje Srand JohannessenGodkjent av: Kristine SchiøtzGodkjent dato: 2023-12-05

Indikasjon for prøvetaking 

  • Brukes som supplerende/bekreftende test ved reaktivt primærtestresultat.

 

Se Treponema pallidum (Syfilis).

Prøvemateriale 

Minimum prøvevolum: 200 uL.

Rekvirering  

Rekvireres av lege ved Enhet for serologi, Ullevål.

Undersøkelsesprinsipp 

Automatisert lateks agglutinasjonstest på Roche, Cobas c503.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv

Svartid 

1-4 virkedager.

Tolkning 

Resultatene vurderes og tolkes av lege. Det gis en samlet vurdering av resultatene i alle de serologiske syfilisanalysene.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.