Traumemekanisme

28.09.2023Versjon 0.7

Generelt 

Stumpe traumer

 • Dette utgjør majoriteten av traumene hos oss; hyppigst er trafikkulykker og fallskader
 • Rektal eksplorering har i flere studier vist å ha lav sensitivitet og endrer ikke behandling for pasienten og trenger derfor ikke utføres rutinemessig
 • Pasienter med påvist ustabilt bekkenbrudd skal ikke log-rolles ved stumpe traumer. Vurdering gjøres også mtp log-rol ved sterk mistanke om spinal skade. Fordel med log-rol diagnostisk versus risiko må vurderes

 

Penetrerende traumer

 • Sjeldnere her hos oss.
 • Tidlig log-roll under B eller C i primary survey for å avdekke pågående blødning på pasientens bakside
 • Vurdér å log-rolle begge veier!

 

Knivstikk

 • Tidlig log-roll utføres under B eller C i primary survey mtp innstikksted. Obs axille og perineum!
 • Rektal eksploreres om stabil nok ved innstikk i perineum

 

Skuddskader

 • Ved skuddskader mot truncus skal det tas rtg fra hals til midtre lår på traumestuen.
 • Alle prosjektilåpninger markeres med binders teipet med spiss pekende mot åpning før rtg/CT - oppover på kroppens forside/nedover på kroppens bakside .
 • Antall hull skal være delelig med 2, hvis ikke er det enten gjenværende prosjektil eller oversett åpning/hull
 • Gjenværende prosjektiler kan vanligvis ligge uten å måtte fjernes.
 • Debridement og fjerning av død vev og løse benfragmenter. Åpne fascier. Rikelig med skylling.
 • Vurdér bruk av VAC
 • Ikke primærsutur
 • Antibiotikaprofylakse

 

Eksplosjonsulykke

 • Kan gi både stumpe og penetrerende traumer, samt kjemisk og termisk skade
 • Obs lunge-, tarm- og trommehinne-skade grunnet sjokkbølge.
 • Behandling som ved skuddskader