Analyser

Parvovirus B19 IgG

23.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

  • Utredning av sykdom der det mistenkes Parvovirus B19-sykdom
  • Kartlegging av immunstatus

 

Ved symptomer på aktuell sykdom bør også Parvovirus B19 IgM rekvireres

Ved mistanke om smitte eller aktuell sykdom hos gravide eller immunsupprimerte bør Parvovirus B19 DNA rekvireres i tillegg

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma

Minimum prøvevolum 250 μL.

Utførende laboratorium 

Molde

Svar 

Negativ / Positiv

Enkelte laboratorier vil angi titernivå/konsentrasjon.

Svartid 

1 virkedag.