Ekstern otitt

24.08.2022Versjon 0.3

Sykdomsbilder 

Akutt ekstern otitt kan skyldes Staphylococcus aureus eller Streptococcus pyogenes (eventuelt ved erysipelas). Lengre tids eksponering for vann ("swimmer's ear") kan gi en akutt diffus otitt forårsaket av Gramnegative stavbakterier, fortrinnsvis Pseudomonas aeruginosa. Invasiv ("malign") ekstern otitt er nekrotiserende og kan spre seg til omgivende strukturer, det er en alvorlig tilstand som stort sett forårsakes av Pseudomonas aeruginosa. Aspergillus sp., særlig Aspergillus niger, kan vokse i øregangen ved ekstern otitt, men det er usikkert hvilken betydning den har i patogenesen.

 

Candida albicans er en hyppig årsak til ekstern otitt hos barn med mukokutan candidiasis.

 

Hyppig bruk av vattpinner til ørerens, og bruk av ørepropper disponerer for polymirobiell ekstren otitt. Hyppig bruk av lokal antibiotikabehandling kan gi en ond sirkel med stadig mer resistente mikrober og til slutt soppinfeksjoner i øre.

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om ekstern otitt (kløe, smerter og/eller sekresjon fra øregangen).

Prøvemateriale 

Sekret fra øregang, se Øreprøve

Aktuelle analyser 

Dyrkning av sekret fra øregangen for påvisning av bakterier og/eller sopp.

Dyrkning av ØNH-prøver

Muggsoppdyrkning