Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Parotittvirus IgM

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
  Sendeprøve: Sendes OUS Ullevål. Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
12.04.2024Versjon 1.1

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om kusma (parotitis epidemica). Vanlige symptomer er feber, hevelse av ørespytt­kjertlene og eventuelt andre spyttkjertler. Komplikasjoner: Serøs meningitt, encefalitt, permanent døvhet, pancreatitt, epididymitt, orchitt.

Graviditet: Kusma i løpet av de første tolv svangerskapsuker medfører høy risiko for spontanabort.

Gjen­nom­gått sykdom gir vanligvis livslang immunitet.

Immunitet etter vaksinasjon er langvarig, men antistoffnivået reduseres med tiden.

 

For diagnostikk av kusma anbefales både serologi og prøver fra munnsekret til direkte påvisning av parotittvirus ved PCR. Spyttprøven bør tas så tidlig som mulig i sykdomsforløpet.

  • Mistanke om endemisk parotitt (kusma)
  • Ved mistanke om aktuell sykdom anbefales både serologi og prøve fra munnsekret for direktepåvisning av Parotittvirus (kusmavirus) RNA (Penselprøve fra munnslimhinne)

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum 200 µL.

Rekvirering  

Husk å angi sykdomsvarighet og opplysninger om vaksinasjon.

Svar 

Negativ / Positiv

 

Enkelte laboratorier vil angi titernivå/konsentrasjon.

Tolkning 

Analyseresultateter for IgM og IgG tolkes sammen.