Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Bronkialskyllevæske

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
27.11.2023Versjon 0.3

Prøvetakingsutstyr 

Utførelse 

  • Blind skylling av bronkier gjennom trachealtube, med eller uten beskyttet børste. Prøven tas med sterilt kateter koblet til sug. Væsken deponeres i en eller flere sterile beholdere med skrukork.
  • Børsteprøve sendes i steril beholder med skrukork tilsatt 1 ml sterilt fysiologisk saltvann. Det er viktig at sterilt fysiologisk saltvann brukes ved prøvetakingen, da høy saltkonsentrasjon kan virke bactericid.
  • BAL (bronchio-alveolær lavage) er endoskopisk tatt prøve med fast definert volum som settes ned i ulike seksjoner av lungen, helt perifert. Ellers som bronkial skyllevæske.

Forsendelse 

Raskest mulig transporttid til Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Lillehammer. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet, bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.

 

Prøver med mistanke om tuberkulose skal sendes i transporthylse av hardplast på grunn av smittefare. Husk å merke både prøveglass og transporthylse med pasient-ID.