Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Denguevirus RNA

Akkreditert: NS-EN ISO15189:2012, TEST227
19.12.2023Versjon 1.0Forfatter: Christine Thuy-Trang Truong, Ingvild Klundby, Andreas LindGodkjent av: Andreas Lind

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om nylig/aktuell infeksjon. Se også FHI/Denguefeber (smittevernveilederen) og Denguefeber (Håndbok Infeksjonsmedisin (OUS))

  • Husk å angi symptomer, samt mulig smittetidspunktog opphold i endemisk område.
  • Dengue-, zika- og chikungunyavirus overføres av samme vektor og kan gi lignende sykdomsbilde.
  • I de fleste tilfeller er serologiundersøkelse også indisert, da selve viremifasen er kort. Se merknader under.

Prøvemateriale 

EDTA-plasma.

Serum

Spinalvæske

Urinprøve

 

Minimum 200 µl.

Rekvirering 

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av denguevirus RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR). Analysen skiller mellom denguevirus serotype 1-4.

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

Ikke påvist/påvist med angivelse av serotype.

Svartid 

1-2 virkedager.

Merknader 

Negativ PCR utelukker ikke sikkert nylig infeksjon, da viremifasen er kortvarig. Ved klinisk mistanke anbefales serumprøve for Denguevirus IgG, Denguevirus IgM og Denguevirus NS1 antigen (eventuelt med serologi-oppfølgingsprøve om 3-4 uker) med tanke på serokonversjon.

Meldeplikt 

Denguevirusinfeksjon er nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.