Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

21-deoksykortisol, P

17.12.2021Versjon 2.4

Bakgrunn 

Syntese av 21-deoksykortisol er aktivert i en alternativ syntesevei (pathway) hos pasienter med 21-hydroksylasesvikt (CYP21A2). Friske personer har normalt ikke målbar konsentrasjon av 21-deoksykortisol. 21-deoksykortisol er en forløper i kortisolsyntesen og virker som substrat for 11-beta-hydroksylase (CYP11B2), enzymet for dannelse av kortisol. 21-deoksykortisol har blitt bekrevet som en tilleggsmarkør for 21-hydroksylasesvikt ved nyfødtscreening (1).

Indikasjoner 

Utreding av hirsutsime hos kvinner, hvor man mistenker at androgenoverproduskjonen kommer fra binyrer. Utreding av mistanke om enzymdeffekt i binyrebark – kongenital adrenal hyperplasi (CAH).

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse

Ingen.

 

Prøvehåndtering

Serum: 0,7 ml.

Veiledende referanseområder 

Kvinner og menn: < 0,25 nmol/l (2).

 

Metode:

Måles med LC-MS/MS, inngår i steroidpanelet ved Hormonlaboratoriet, OUS, Aker som består av: Androstendion, Deoksykortikosteron, 11-deoksykortisol, 21-deoksykortisol, Kortikosteron, Kortisol, Kortison, 17-OH-pregnonelon, 17-OH-progesteron og Testosteron.

Tolkning 

21-deoksykortisol finnes forhøyet ved 21-hydroksylasesvikt (CYP21A2) i binyre (CAH).

Analytisk og biologisk variasjon 

Analytisk variasjon: 13 % (2)

 

Tallene er variasjonskoeffisienter og gjelder over et tidsrom på dager–måneder.

Referanser 

  1. Janzen (2007).
  2. Hentet fra Hormonlaboratoriet, OUS, Aker, juli 2019.