Mikrobiologiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Borrelia burgdorferi antistoffer

01.12.2023Versjon 1.6

Labteknisk 

Undersøkelse
Rutinemessig utføres primært undersøkelse av IgG-antistoffer. Ved påvist tilstedeværelse av IgG-antistoffer utføres i tillegg analyse av IgM-antistoffer. På barn (< 16 år) utføres både IgG og IgM primært.
Borrelia immunoblot rekvirers etter vurdering av laboratoriets leger.
Antistoffer i spinalvæske undersøkes samtidig med beregning av nevroborrelioseindeks.
Prøvemateriale
Serum (ikke plasma).
Nevroborreliose: Serum og spinalvæske tatt samtidig (samme dag)
Prøvetaking
Spinalvæske: bruk Spinalvæskesett som kan hentes på Mikrobiologisk avdeling
Nevroborreliose: serum og spinalvæske må tas samtidig (samme dag)
Prøvevolum
Serum: 0,5 mL
Spinalvæske: Minst 0,5 mL
Prøvebehandling
Blodet blandes ved å vende røret 8-10 ganger straks etter prøvetaking. Prøven oppbevares stående i minst 30 minutter og sentrifugeres innen 2 timer.
Oppbevaring og holdbarhet
Oppbevares kjølig. Teknisk holdbar i 1 uke, men analysen er vanligvis en hasteanalyse og prøvene bør bringes til laboratoriet så raskt som mulig for å unngå unødig forsinkelse i analyseringen.
Feilkilder
Lipemisk, hemolystisk og ikterisk serum/plasma bør unngås.
Analysen utføres ved
Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold
Forventet svartid
Antistoffundersøkelse i serum og spinalvæske utføres vanligvis daglig (hverdager).

Klinisk 

Indikasjon
Mistanke om borreliose. Antistoffpåvisning er ikke indisert ved klinisk mistanke om erytema migrans (EM). Screening av asymptomatiske, eller av pasienter med nylig flåttbitt uten kliniske mistanke om infeksjon, frarådes.
 
Metoden er ikke egnet for å monitorere behandlingsrespons.
 
Ved mistanke om nevroborreliose må spinalvæskeundersøkelse med beregning av nevroborrelioseindeks utføres.
 
Borrelia burgdorferi PCR kan benyttes ved klinisk mistanke om borreliaartritt, evt på andre spesielle indikasjoner.
 
Kliniske opplysninger

Ønskelige kliniske opplysninger ved rekvirering av Borrelia-antistoffundersøkelse:

  1. Symptomer og funn.
  2. Flåttbitt, med opplysninger om opphold i endemisk område.
  3. Varighet av symptomer og tid fra evt. observert flåttbitt.
  4. Evt. behandling før prøvetaking.
  5. Evt. tidligere resultater fra andre laboratorier.

 

Referanseområde
IgM: Negativ/grenseverdi/positiv.
IgG: Negativ/grenseverdi/svak positiv/positiv.
 
 
Resultat og tolkning
Høy forekomst av borreliaantistoffer i frisk befolkning. Ved atypisk klinikk (f.eks. kronisk tretthet) må resultater fra antistoffbasert diagnostikk tolkes med varsomhet. Alle positive resultater vurderes særskilt av lege, og gode kliniske opplysninger er derfor avgjørende for god faglig vurdering.
 
Bakgrunn/merknader
Antistoffer kan normalt påvises 2-8 uker etter flåttbitt. Antistoffer kan også persistere i lang tid (år), både hos infiserte med og uten tidligere behandling, samt hos asymptomatiske. Funn av antistoffer uten relevante kliniske symptomer bør derfor ikke alene utløse antibiotikabehandling.