Analyser

Treponema pallidum DNA

23.06.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Se Treponema pallidum (Syfilis).

  • Mistanke om primær sjanker og kondylomata lata
  • Mistanke om syfilis i senere stadier med affeksjon av andre organsystemer (f.eks. nevrosyfilis)

Prøvemateriale 

Penselprøve fra sår.

Spinalvæske (minimum 200 µL).

Biopsimateriale,

Prøvetaking og behandling 

Sårprøve tas av primær sjanker (genitalt/ekstragenitalt ) og kondylomata lata på flytende Amies.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Treponema pallidum DNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

 

Rekvisisjon

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

1-3 virkedager.

Merknader 

Syfilis er en anonymt meldepliktig sykdom (Gruppe B).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

 

Avdeling for Mikrobiologi, OUS Ullevål har referansefunksjon for T.pallidum.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.