Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Puumalavirus (hantavirus) IgG

Dette emnet er hentet fra Laboratoriehåndbok (SI)
  Sendeprøve: Sykehuset Innlandet
05.12.2023Versjon 1.8Forfatter: Andreas LindGodkjent av: Kristine SchiøtzGodkjent dato: 2023-12-05

Indikasjon for prøvetaking 

Utredning av sykdom der det mistenkes infeksjon med Puumalavirus.

  • Akutt nyresvikt.
  • Akutt feber og influensaliknende symptomer.
  • Ved symptomer på aktuell sykdom bør også Puumalavirus (hantavirus) IgM rekvireres.

Prøvemateriale 

Serum (IKKE plasma).

0,5 ml blod i serumglass. Minimum serum prøvevolum 250 μL.

Rekvirering 

Benytt gjerne OUS sin papirrekvisisjon, se Rekvisisjoner.

Utførende laboratorium 

Avdeling for miikrobiologi, Sykehuset Innlandet, Lillehammer.

Undersøkelsesprinsipp 

ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay).

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv

Svartid 

Annehver uke (1 gang i uken i sesong).

Merknader 

Puumalavirus er årsak til nephropatia epidemica.

Ved klinisk mistanke om hemoragisk feber med renalt syndrom etter reiser til endemiske områder for andre hantavirus (Hantavirus Mosaic 1: Saarema, Seoul, Dobrava, Sin nombre, Hantaan, Puumala) kan prøver sendes direkte til Folkehälsomyndigheten i Sverige.

 

Testen påviser Puumalavirus IgG-antistoff. Det kan forekomme kryssreaksjoner ved infeksjon med andre typer hantavirus slik som Andes-, Hantaan-, Dobrava- og Seoul-virus.

 

Nephropatia epidemica er nominativt meldepliktig til MSIS (gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.