Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Humant epididymisprotein 4, P

09.02.2023Versjon 2.3

Bakgrunn 

Humant epididymisprotein 4 (HE4) er et glykoprotein med molekylvekt på ca. 20-25 kDa, og tilhører en familie av proteasehemmere (1). HE4 ble først påvist i epitelceller i human epididymis. Proteinet er uttrykt i epitel i luftveier og genitalier, inkludert ovarier. I epitelialt cancervev i ovarier er det høyere uttrykt. Hos pasienter med epitelial ovariecancer og hos pasienter med endometriecancer påvises ofte økt konsentrasjon av HE4 i plasma (1, 2). Som markør for epitelial ovariecancer har P-HE4 bedre diagnostisk nøyaktighet enn s-CA125 (3). Dette gjelder nok særlig hos premenopausale kvinner, hos postmenopausale er markørene tilnærmet likeverdige.

Indikasjoner 

Kontroll av pasienter som er behandlet for epitelial ovariecancer. Vurdering av risiko for epitelial ovariecancer hos pasienter med romoppfyllende prosess i bekkenet, sammen med CA125, P. Markøren bør kun unntaksvis benyttes hos pasienter over 80 år, da forhøyede verdier pga. nedsatt nyrefunksjon ses relativt ofte hos pasienter i denne aldersgruppen.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Ingen.

 

Prøvetaking

0,5 mL serum. Prøvematerialet er holdbart 3 dager i romtemperatur, 5 dager i kjøleskap og minst 3 måneder ved -20°C.

Veiledende referanseområder 

Kvinner, ikke -røykere

Alder Verdier
18-59 år: < 60 pmol/L
60-79 år < 70 pmol/L
80 år og eldre < 80 pmol/L

 

Kommentarer
Referansegrensene er basert på 97,5-persentilene i fordelingen av s-HE4 i en nordisk referansepopulasjon med ca. 1600 personer (5), og benyttes ved OUS-Radiumhospitalet. Andre laboratorier kan oppgi andre grenser.

 

Referansegrensene gjelder kun for ikke-røykere. Røykere har i gjennomsnitt 30 % høyere HE4 enn ikke-røykere, men noen røykere kan ha HE4-verdi høyere enn 100 pmol/L, hvilket vanskeliggjør tolkningen hos røykere. Hos friske kvinner er alder den faktoren som mest påvirker referansegrensen (5), sannsynligvis betinget i fallende GFR med økende alder.

Tolkning 

Høye verdier

Høye verdier sees hos pasienter med epitelial ovariecancer, men også hos kvinner med andre tilstander (4). Røykere og pasienter med nedsatt nyrefunksjon kan ha høye verdier (se avsnitt om nedsatt nyrefunksjon under). Ved mistanke om epitelial ovariecancer hos pasienter med romoppfyllende prosess i bekkenet har kombinasjonen av P-CA125 og P-HE4 bedre diagnostisk nøyaktighet enn hver av testene alene (1). Informasjonen i de to analyseresultatene kan sammenfattes ved hjelp av den såkalte «Risk of Ovarian Malignancy Algorithm» (ROMA). Algoritmen beregner risiko for epitelial ovariecancer hos den enkelte pasient, basert på P-HE4, P-CA125 og pasientens menopausestatus (1).

Nedsatt nyrefunksjon

P-HE4 stiger med fallende nyrefunksjon. For eksempel var median P-HE4 lik 77 pmol/L hos en gruppe kvinner der median GFR var 80 mL/min/1,73m2, mot 206 pmol/L hos en annen gruppe med median GFR på 39 mL/min/1,73m2, og 647 pmol/L hos en tredje gruppe kvinner der median GFR var 16 mL/min/1,73m2 (6). Ingen av disse kvinnene hadde noen ovarie- eller lungesykdom, og median alder var omtrent den samme i de tre gruppene (6).

Analytisk og biologisk variasjon 

Analytisk variasjon: 1,7 % ved 45 pmol/L
Intraindividuell biologisk variasjon: Ukjent
Totalvariasjon (analytisk og biologisk): Ukjent

 

Tallene er variasjonskoeffisienter og gjelder over et tidsrom på dager-måneder.

Referanser 

  1. Moore RG, McMeekin DS, Brown AK, DiSilvestro P, Miller MC, Allard WJ, Gajewski W, Kurman R, Bast RC Jr, Skates SJ. A novel multiple marker bioassay utilizing HE4 and CA125 for the prediction of ovarian cancer in patients with a pelvic mass. Gynecol Oncol 2009;112:40-6. PubMed PMID: 18851871.
  2. Angioli R, Miranda A, Aloisi A, Montera R, Capriglione S, De Cicco Nardone C, Terranova C, Plotti F. A critical review on HE4 performance in endometrial cancer: where are we now? Tumour Biol 2013. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 24068567.
  3. Ferraro S, Braga F, Lanzoni M, Boracchi P, Biganzoli EM, Panteghini M. Serum human epididymis protein 4 vs carbohydrate antigen 125 for ovarian cancer diagnosis: a systematic review. J Clin Pathol 2013;66:273-81. PubMed PMID: 23426716.
  4. Pakningsvedlegg til reagenser: Human epididymal protein 4. Elecsys and cobas e analyzers. Mannheim: Roche Diagnostics GmbH, 2013.
  5. Bolstad N, Øijordsbakken M, Nustad K, Bjerner J. Human epididymis protein 4 reference limits and natural variation in a Nordic reference population. Tumour Biol 2012;33:141-8. PubMed PMID: 22105734.
  6. Nagy B Jr, Krasznai ZT, Balla H, Csobán M, Antal-Szalmás P, Hernádi Z, Kappelmayer J. Elevated human epididymis protein 4 concentrations in chronic kidney disease. Ann Clin Biochem 2012;49:377-80. PubMed PMID: 22688735.