Sirkulasjonsstans på KK

06.04.2022Versjon 0.5Forfatter: Elin Bjørnestad

Arbeidsfordeling i stansteamet 

Teamleder (anestesilege 97/93-4218)

  • Leder stansteamet. Hovedansvar for behandling ved hjertestans inntil medisinsk stansteam har ankommet
  • Gir beskjed om defibrillering og medisinering
  • Ansvar for ventilasjon, intubasjon og vanskelig venevei
  • Etter samråd med de andre legene – ta endelig beslutning om videre forløp, eventuelt avslutning av gjenoppliving

 

Anestesisykepleier (97-1987 / 93-4286)

  • Medbringe hjertestarter LP15
  • Assistere anestesilege ved luftvegshåndtering
  • Etablere venevei
  • Medikamenthåndtering

 

Sykepleier postoperativ avdeling (93-4350)

  • Defibrillering
  • Fortløpende føre opp medikamenter og støt som er gitt

 

 

Ved behov tilkalles 

 

Medisinsk stansteam 973333

 

 

 

Anestesilege spesialist tilstede 97/93-6810 eller bakvakt 97/93-2236

 

 

Ved behov for arterievenøs ECMO kan anestesilege thorax (93-2322) eller spesialist tilstede (97/93-6810) kontaktes.