Analyser

Chlamydia pneumoniae DNA

10.04.2024Versjon 1.5

Indikasjon for prøvetaking 

Luftveisinfeksjon (symptomvarighet under 4 uker).

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Chlamydia pneumoniae DNA.

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

2-3 virkedager.

Tolkning 

Chlamydia pneumoniae DNA kan påvises tidlig i sykdomsforløpet. Etter 3-4 ukers sykdomsvarighet vil DNA ofte ikke lenger være detekterbart, tross vedvarende symptomer.

Merknader 

Husk å angi sykdomsvarighet.