Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Mikrobefunn fra blodkultur

21.06.2023Versjon 1.2Forfatter: Marius HoltetGodkjent av: Marius HoltetGodkjent dato: 2023-05-16

2021 

Artsfordeling i positive blodkulturer (uten kontaminanter) RH
Artsfordeling i positive blodkulturer (uten kontaminanter) RH Kakediagram som beskriver artsfordeling i positive blodkulturer, RH.
Kakediagram som beskriver artsfordeling i positive blodkulturer, RH.

Positive blodkulturer uten kontaminanter, RH
Positive blodkulturer uten kontaminanter, RH Tabell som viser blodkulturer på RH, og hvilke mikrober som er funnet.
Tabell som viser blodkulturer på RH, og hvilke mikrober som er funnet.

Artsfordeling i positive blodkulturer, Ullevål
Artsfordeling i positive blodkulturer, Ullevål Kakediagram som beskriver artsfordeling i positive blodkulturer, Ullevål.
Kakediagram som beskriver artsfordeling i positive blodkulturer, Ullevål.

Positive blodkulturer, Ullevål
Positive blodkulturer, Ullevål Tabell som viser blodkulturer på Ullevål, og hvilke mikrober som er funnet.
Tabell som viser blodkulturer på Ullevål, og hvilke mikrober som er funnet.

Artsfordeling i positive blodkulturer (uten hudflora), Ullevål
Artsfordeling i positive blodkulturer (uten hudflora), Ullevål Kakediagram som beskriver artsfordeling i positive blodkulturer, Ullevål.
Kakediagram som beskriver artsfordeling i positive blodkulturer, Ullevål.

Positive blodkulturer (uten hudflora), Ullevål
Positive blodkulturer (uten hudflora), Ullevål Tabell som viser blodkulturer på Ullevål, og hvilke mikrober som er funnet.
Tabell som viser blodkulturer på Ullevål, og hvilke mikrober som er funnet.

2020 

Positive blodkulturer uten kontaminanter, RH
Positive blodkulturer uten kontaminanter, RH Tabell som viser blodkulturer på RH, og hvilke mikrober som er funnet.
Tabell som viser blodkulturer på RH, og hvilke mikrober som er funnet.

Positive blodkulturer uten hudforurensing, Ullevål
Positive blodkulturer uten hudforurensing, Ullevål Tabell som viser blodkulturer på Ullevål, og hvilke mikrober som er funnet.
Tabell som viser blodkulturer på Ullevål, og hvilke mikrober som er funnet.

Positive blodkulturer, Ullevål
Positive blodkulturer, Ullevål Tabell som viser blodkulturer på Ullevål, og hvilke mikrober som er funnet.
Tabell som viser blodkulturer på Ullevål, og hvilke mikrober som er funnet.