Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Chikungunyavirus IgM

Akkreditert: ISO 15189
10.07.2024Versjon 0.4Forfatter: Andreas Lind, Kristine SchiøtzGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-13

Indikasjon 

Mistanke om infeksjon med chikungunyavirus.

Feber etter opphold i land med chikungunyavirus.

Rekvireres sammen med Chikungunyavirus IgG.

Prøvemateriale 

Serum og EDTA-plasma

Minimum 200 µL.

Rekvirering 

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

 

Husk å oppgi klinisk problemstilling, reiseanamnese og sykdomsvarighet.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemsik analyse på automatisk analyseplattform, VirClia, Diagen.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativ/ Gråsone/ Positiv.

Svartid 

1-8 virkedager.

Ta kontakt med laboratoriet på tlf. 22 11 88 57 ved behov for raskt svar.

Tolkning 

Lege tolker og kommenterer prøvesvar basert på eventuelle tidligere prøveresultater og oppgitt klinisk informasjon.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.

Nyttige lenker 

Importfeber i Metodebok for Infeksjonsmedisin (OUS).

Chikungunyavirus-sykdom i Smittevernveilederen (FHI).