Analyser

Epstein-Barr virus DNA kvantitering

11.04.2024Versjon 1.6

Indikasjon for prøvetaking 

  • Overvåkning av EBV infeksjon hos immunsupprimerte
  • Utredning ved alvorlige former for EBV infeksjon

Prøvemateriale 

 

For andre materialer, se: Epstein-Barr virus DNA.

Prøvehåndtering og forsendelse 

Se det enkelte prøvemateriale:

EDTA fullblod og spinalvæske.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvantitativ påvisning av Epstein-Barr virus DNA ved hjelp av sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

 

Ved påvisbart virus DNA angis tallverdi i IU/mL.

Svartid 

1 dag