Analyser

Epstein-Barr virus DNA kvantitering

12.05.2021Versjon 1.5

Indikasjon for prøvetaking 

  • Overvåkning av EBV infeksjon hos immunsupprimerte
  • Utredning ved alvorlige former for EBV infeksjon

Prøvemateriale 

EDTA fullblod og  spinalvæske.

For andre materialer, se: Epstein-Barr virus DNA.

Prøvehåndtering og forsendelse 

Se det enkelte prøvemateriale:

EDTA fullblod og  spinalvæske.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvantitativ påvisning av Epstein-Barr virus DNA ved hjelp av sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist / Ikke påvist.

Ved påvisbart virus DNA angis tallverdi i IU/mL.

Svartid 

1 dag